อะไรหายใครหาย แจ้งคนหาย.คอม


คนหายดอทคอม คือเว็บไซต์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากการเล็งเห็นในปัญหาของการศูนย์หายของบุคคลและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาในทุกๆ วัน ซึ่งได้สร้างความเจ็บปวด ความกังวลใจอันหาที่สุดไม่ได้แก่คนไทยทุกๆ คน

ผู้ก่อตั้งและทีมงานคนหายดอทคอม จึงสร้างเว็บไซต์ เครือข่ายรับแจ้งการสูญหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสูญหาย สิ่งของมีค่าสูญหาย สัตว์เลี้ยงสูญหาย ปศุสัตว์สูญหาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์สูญหาย โทรศัพท์มือถือสูญหายและสิ่งของทุกสิ่งอันเป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นที่รักยิ่งของคุณ โดยคนหายดอทคอมจะเป็นช่องทางในการประสาน ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจ ของคนอีกจำนวนมาก ในการร่วมค้นหา สืบค้น หรือเป็นหูเป็นตา อันจะนำไปสู่การพบเจอและเบาะแสที่รวดเร็วมากขึ้น

ผู้ก่อตั้งและทีมงานคนหายดอทคอม มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงข่ายคนหายดอทคอมของเรานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายที่กำลังมีความทุกข์ ความกังวลใจ ที่เกิดมาจากการสูญหายทั้งหลายทั้งปวงไม่มากก็น้อย


ทีมงานคนหายดอทคอม
www.konhai.com