คนหายชาวต่างชาติ ชื่อ : John Christopher
จำนวนผู้เข้าชม 865 คน
รายละเอียด
ชื่อ : John Christopher
วันที่ลงประกาศ : 2014-07-04 14:57:24
รายละเอียดอื่นๆ :
ข้อมูลผู้สูญหาย ชื่อ-สกุล : John Christopher
อายุปัจจุบัน : 50 ปี ( อายุขณะที่หาย 48 ปี )

ลักษณะส่วนตัวที่เด่นชัด
1. รูปร่าง : ร่างใหญ่
2. สูงประมาณ : 180 เซนติเมตร
3. ลักษณะทรงผม : เกรียน
4. สีผิว : ขาว
แจ้งเบาะแสและแสดงความคิดเห็น