10 ข้อควรทำป้องกันเด็กหาย
จำนวนผู้เข้าชม 821 คน

ที่มา : ศูนย์คนหายและศพนิรนาม สนง.ตำรวจแห่งชาติ

10 ข้อควรทำป้องกันเด็กหาย
1. “สอนให้จดจำ”
2. “ลำพังไม่ให้อยู่”
3. “รู้ทันรถมาเทียบ”
4. “ไม่เลียบลัดทางเปลี่ยว”
5. “ไม่ยุ่งเกี่ยวของฟรี”
6. “แนะสถานที่ใช้ติดต่อ”
7. “อย่าทิ้งรอ ให้รถเฝ้า”
8. “ เข้าห้องน้ำ ตามเป็นเพื่อน”
9. “ไม่ต่างเรือนควรร่วมอยู่”
10. “ดูข้อมูลให้ทันสมัย”


แจ้งเบาะแสและแสดงความคิดเห็น